PROIECTARE

12 Lei/mp sau 0,8 din valoarea lucrării

GAZONARE PRIN ÎNSĂMÂNȚARE

Sunt incluse: erbicidarea suprafeței (dacă este cazul), mărunțirea mecanizată și nivelarea terenului de gazonat, semințele de gazon (50 gr./m.p.), împrăștierea și încorporarea semințelor, tavalugirea suprafeței și prima udare.

Nu este inclus transportul.

De la 9 Lei/mp

MONTARE RULOURI GAZON

Sunt incluse: erbicidarea suprafeței, prelucrarea mecanică a solulul, eliminarea resturilor vegetale , nivelare, transport, montarea ruloului de gazon, tăvălugire, prima udare.

Nu este inclus transportul.

De la 25 Lei/mp

ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI

*pentru întreținere lunară, vezi secțiunea Abonamente

Sunt incluse: tunderea gazonului şi a gardurilor vii, fasonarea arborilor şi arbuştilor, spălarea profesională a aleilor și pavajelor, fertizilarea şi aplicarea tratamentelor fitonsanitare, dirijarea creşterii plantelor, extragerea burienilor din gazon şi a uscăturilor, supraînsămănţările, pregătirea grădinii pentru iarnă.
Nu sunt incluse: îngrăşămintele, substanţele fitosanitare și evacuarea resturilor

De la 1,6 lei/mp/intervenție
*preț negociabil în funcție de suprafața grădinii

SCARIFICARE & AERARE GAZON

1 - 1,5 Lei/mp

PLANTĂRI GARDURI VII

Nu sunt incluse: plantele ce compun gardul viu, materialele de plantare și transportul plantelor

10 – 25 Lei/ml

PLANTĂRI ARBORI, ARBUȘTI ȘI LIANE

Sunt incluse: săparea gropilor de plantare, manipularea plantelor, manopera de plantare și de ancorare, prima udare.

Nu sunt incluse: plantele, materialele de plantare/ancorare, transportul plantelor și al materialelor și evacuarea resturilor/pământului nefertil rezultat.

3 – 7 Lei/buc.
balot de 0,3-0.4 m: 12 Lei/buc.
balot de 0.4-0.6 m: 40 Lei/buc.
balot de 0.6-0.8 m: 100 Lei/buc.
balot peste 0.8 m: 220 Lei/buc.

PLANTĂRI BULBI ȘI RIZOMI

0.5 – 2.5 Lei/buc.

PLANTĂRI FLORI ANUALE ȘI PERENE

Sunt incluse: săparea gropilor de plantare, manipularea plantelor, manopera de plantare și prima udare.
Nu sunt incluse: plantele și materialele de plantare, precum și transportul lor, evacuarea resturilor și a pământului nefertil rezultat.

1.2 – 3 Lei/buc.

INSTALARE SISTEME DE IRIGAȚII AUTOMATIZATE ȘI PERENE

Sunt incluse: țevile PEHD, aspersoarele, duzele (de tip spray sau rotor) pentru aspersoare, fittingurile, electrovanele, picuratoarele, cablurile electrice, controllerul (automatizarea), senzorul de ploaie, hidranții pentru udarea la furtun, cutiile pentru electrovane și hidranții de gradină, transportul materialelor, săparea șanțurilor cu adâncime 30 cm., manopera de montaj, reglajele, programarea inițială și punerea în funcțiune a instalației

prețul variază în funcție de proiect

ASISTENȚA TEHNICA A LUCRĂRILOR

(dacă amenajarea proiectului se realizează cu personalul clientului)

3-8% din valoarea lucrării

MANIPULARE SI NIVELARE PAMANT FERTIL SI NISIP

Sunt incluse: manipularea adaosului de nisip sau pământ fertil, mărunțirea și așternerea în strat nivelat pe suprafata ce urmează să fie amenajată.
Nu sunt incluse: prețul pământului fertil sau nisipului și transportul

30 Lei/m.c.

DECOPERTARE PĂMÂNT, MANIPULARE RESTURI VEGETALE

35-50 Lei/m.c.

FASONARE ARBORI:

POMI FRUCTIFERI 2-3 m > 5 - 20 Lei/buc.
POMI FRUCTIFERI 3-5 m > 20 – 40 Lei/buc.
ARBORI 5-7 m > 60 – 150 Lei/buc.
ARBORI 7-10 m > 200 – 300 Lei/buc.
ARBORI PESTE 10 m > peste 350 Lei/buc.

UDARE PLANTE ȘI GAZON

20 – 30 Lei/ora

DEZĂPEZIRE ZĂPADĂ PROASPĂTĂ

0,7 – 1,5 Lei/m.p.